Zde může být vaše reklama.

Na hřišti u ZŠ Mozartova už se zase pracuje

Na hřišti u ZŠ Mozartova už se zase pracuje
Rekonstruované hřiště u ZŠ Mozartova

16. 04. 2019 - 12:00

O neběžící rekonstrukci sportovišť na Základní škole Mozartova v Olomouci jsme psali v našem tištěném vydání 11. dubna. V březnu se nám ke stavu rekonstrukce vyjádřil sám ředitel školy Zbyněk Kundrum, který byl ze situace smutný.

Já osobně jsem se s probíhající rekonstrukcí seznámil k červnu loňského roku, kdy mi ředitel Kundrum ukázal ve své pracovně vizualizace, provedl mě po staveništi, ale také celé škole, vysvětlil mi, co kde bude, jak to bude. Vypadal šťastný. O sedm měsíců později už tolik nadšený nebyl. Rekonstrukce totiž neprobíhala tak, jak měla.

„Jsem hodně nešťastný. Opravdu hodně. Deset let jsme na hřiště čekali, předpokládali jsme, že jej budeme moci vystavět z evropských projektů. Bohužel, městu se nepodařilo peníze na hřiště získat. Přesto se hřiště staví, staví se výhradně z prostředků města. Již rok je hřiště rozestavěné, mezi městem a vítěznou firmou z výběrového řízení dochází ke kolizím, nicméně ti, kterých se včasné nedokončení nejvíce dotýká, jsou naše děti. Rok nemohou ven. Rok nemáme tělesnou výchovu na sportovištích. Rok nemohou děti ze školní družiny venku skotačit. Jsem dalek toho, abych někoho obviňoval, vyjadřoval se. Nejsem ani objednavatelem, ani zhotovitelem, nemám na starosti ani garanci stavby, neměl jsem na starosti ani výběr dodavatele,“ vysvětloval tehdy ředitel Kundrum problémy kolem rekonstukce.

Podle informací z radnice už slíbená rekonstrukce opět běží. K situaci, která kolem ní vznikla, se za magistrát vyjádřila tisková mluvčí Radka Štědrá.

"V dubnu 2018 byla zahájena realizace investiční akce ZŠ Mozartova - hřiště. Vybraný zhotovitel, který vzešel z řádně uskutečněného výběrového řízení, společnost RED BERRY, SE, se smluvně zavázala dokončit stavbu k termínu 19. 8. 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že se na stavbě vyskytly nepředpokládané vícepráce, byl po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem, městem Olomouc, prodloužen smluvní termín dokončení díla do 31. 8. 2018. K tomuto termínu však zhotovitel stavbu nedokončil," uvedla Štědrá.

Následně tak probíhala jednání o podmínkách dokončení stavby. "Vzhledem k přístupu, rozhodovala v říjnu 2018 rada města o případném odstoupení od smlouvy. Nakonec Rada města Olomouce uložila odboru investic nadále jednat se zhotovitelem ve smyslu dokončení investice. Průběžná jednání dospěla do finále v lednu 2019, kdy zhotovitel přislíbil stavbu urychleně dokončit. Stavební práce byly po jejich přerušení zahájeny k 1. dubnu 2019, kdy byly vhodné klimatické podmínky, a to s příslibem dokončení v květnu 2019," doplnila Štědrá.

Dočkají se děti i pan ředitel tolik toužebně očekávaného hřiště? To se dozvíme už v květnu.

-lub-

Další články