Zde může být vaše reklama.

ANKETA Mělo by město udržet tramvajovou trať až do Pavloviček?

Mělo by město udržet tramvajovou trať až do Pavloviček?
Do Pavloviček ted jezdí náhradní autobusová doprava

foto: DPMO

25. 10. 2023 - 15:35

Minulý týden se kvůli vážné dopravní nehodě na přejezdu v Divišově ulici zastavila na dosud neznámou dobu tramvajová doprava do Pavloviček. Podle dostupných informací výluka tramvajového provozu na konečnou v Pavlovičkách potrvá ještě několik týdnů. Teprve v této souvislosti se začalo hlasitěji hovořit o osudech této části olomoucké tramvajové sítě.

Obrátili jsme se na členy olomoucké městské rady a zastupitelstva s následujícím dotazem: Město Olomouc si nechává zpracovat finanční odhad nákladů rekonstrukce trati do Pavloviček. Podpořil byste ukončení tramvajového provozu na zastávce u autobusového nádraží, pokud to vyjde jako ekonomicky výhodné řešení?

Viktor Tichák, náměstek primátora, Piráti: Určitě bych podpořil výstavbu úvrati za autobusovým nádražím – tato úvrať by se koneckonců hodila už teď, když z důvodu havárie končí tramvaje už na zastávce Fibichova. Hodit se ale bude i v případě postupné rekonstrukce tramvajové trati. Vzhledem k finančním nárokům bude nutné vytvořit plán postupné obnovy ulic Lipenská, Hodolanská, Divišova, Pavlovická, U Podjezdu, Edisonova i s ohledem na dopravní zátěž v této části města. Ptáte-li se, zda tramvaj ano, či ne, pak říkám ano.

Matouš Pelikán, zastupitel, Spolu / KDU-ČSL: Občané Pavloviček, Bělidel a Hodolan si zaslouží kvalitní a pravidelné spojení na nádraží a zpátky městskou hromadnou dopravou. Jestli to nutně bude spojení tramvajové, nebo například pravidelnými elektrobusy, to musí posoudit nezávislá analýza. Důležité bude spočítat nejen stávající množství přepravovaných osob, ale do výpočtů se musí zahrnout i odhadované přepravní kapacity zohledňující budoucí výstavbu a rozvoj dané lokality, mimo jiné i plánované P+R parkoviště při ulici Pavlovická. Naplánovat optimální řešení ne pro budoucí roky, ale pro budoucí desítky let. A tam kvalitní, byť nákladnější, tramvajová trať smysl dávat může. Nesmí se rovněž zapomínat na komfort cestujících a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Jan Holpuch, zastupitel, Spolu / ODS: Osobně by mi přišlo absurdní na jedné straně města tramvajové tratě budovat a na druhé rušit. Nota bene když současně s tím městská rada plánuje u smyčky na Pavlovičkách budovat P+R parkoviště.

Pavel Jelínek, zastupitel, SPD: Tramvajová doprava v Olomouci má dlouhou tradici. V době, kdy se v Pavlovičkách rozvíjí infrastruktura služeb a tato čtvrť nabývá na lukrativnosti, tak rušení tramvajového provozu je naprostým anachronismem. Vzpomeňme si jen dvě období zpět, kdy některé politické subjekty nabízely voličům prodloužení tramvajové trati z Pavloviček až na Kopeček. A teď budeme rušit trať? Současné vedení radnice je z části totožné s předchozím vedením a jistě informace o stavu trati nejsou nijak překvapivé. Možná to není tak zajímavá investice jako jiné taháky na voliče, ale v každém případě jsme proti zrušení tratě.

Tomáš Pejpek, náměstek primátora, ProOlomouc: Tramvajové spojení hlavního nádraží a autobusového nádraží je podstatnou součástí systému hromadné dopravy, o jejím nahrazení se neuvažuje. Složitější je otázka financování a harmonogramu nutných rozsáhlých rekonstrukcí tramvajových tratí. K již připravené rekonstrukci trati na ulicích Brněnská a Hraniční se nyní připravují studie a podklady pro rekonstrukce trati na ulicích Palackého a Litovelská a pro trať do Pavloviček, aby jejich budoucí řešení bylo koncepční i efektivní.

Další články