Zde může být vaše reklama.

Otevřená radnice: Co bude se zimákem?

Otevřená radnice: Co bude se zimákem?

foto: archiv

05. 08. 2019 - 11:00

Loni město koupilo pozemky okolo zimního stadionu, ale přes letošní léto opět žádné práce nezačaly. Dočkáme se příští rok?

Odpovídá Markéta Záleská, náměstkyně primátora
Není pravda, že by se žádné práce neprováděly. Od doby, kdy město vykoupilo okolní pozemky, už provedlo vyčištění těchto ploch a vystěhování nevítaných obyvatel. Další práce probíhají nyní, jde o vybudování šaten a zázemí pro juniorský tým plus technické zázemí pro ledaře. Realizace celého projektu bude rozdělena do etap. Na pořadu dne je demolice a výstavba nové malé haly, oprava střechy stávající velké haly a rekonstrukce kanalizace a inženýrských sítí v okolních ulicích. Na všechny tyto záměry už podalo město žádost o stavební povolení. Budeme muset doplnit část původní projektové dokumentace z roku 2013. Současně si necháme zpracovat studii proveditelnosti a financovatelnosti stavby haly.

V roce 1989 měl olomoucký Magistrát 100 zaměstnanců. Dnes jich má 800. Jak jsme k tomu došli? Není to přebujelá samospráva?

Odpovídá Mirek Žbánek, primátor
Srovnávat městský národní výbor a dnešní magistrát je ošemetná záležitost. Berme v potaz úplně jiný režim a centralistické a stranické řízení společnosti. K národnímu výboru 1989 tedy přičtěme stovky zaměstnanců OV KSČ, Okresního národního výboru, policie či různých organizací, kteří vykonávali činnost analogickou s dnešními úředníky. Dnes pracuje na magistrátu 728 osob, z toho polovina vykonává přenesenou státní správu (a stát za ně městu platí). Stovky zaměstnanců převzal magistrát při rušení okresních úřadů. Sociální pracovníci byli do roku 1990 tři, nyní sociální věci řeší 113 lidí. Vznikly nové odbory, například ochrany obyvatel či živnostenský odbor. Doba má zcela jiné potřeby a tomu odpovídá i aparát. I přesto se ale zabýváme otázkou posouzení výkonnosti úřadu a připravujeme projekty manažerských standardů.

Další články