Zde může být vaše reklama.

Olomoucké firmy jdou příkladem v oblasti udržitelného a inovativního stavebnictví

Olomoucké firmy jdou příkladem v oblasti udržitelného a inovativního stavebnictví

foto: Archiv OHK Olomouc

20. 12. 2021 - 16:57

V říjnu letošního roku byla zahájena výstavba dlouhodobě očekávané rezidenční čtvrti s názvem Šantovka Living. První etapa počítá se 68 byty, celkově to bude na dvě stovky. Generální dodavatel je olomoucká stavební firma BP STAVBY Morava ve spolupráci s dalšími společnostmi. Aktuálně se provádí realizace podkladního betonu pod základovou desku. To zajišťuje primárně společnost Silack a jedná se o ukázkový příklad využití moderních inovací ve stavebnictví v souladu s udržitelným rozvojem, používá se totiž tzv. recyklovaný beton. 

Recyklovaný beton patří mezi český unikát, při kterém je přírodní kamenivo stoprocentně nahrazeno recyklovaným prvkem opatřeným nanotechnologií, vyrobený ze stavební suti včetně té z cihel. Poprvé byl ve větší míře využit při výstavbě dnes již hotové kancelářské budovy Envelopa Office Center právě v Olomouci, nyní se v masovém měřítku uplatňuje také na projektu rezidenčního bydlení Šantovka Living. Oba projekty jsou realizovány společností REDSTONE REAL ESTATE olomouckého investora Richarda Morávka.  

„Pro stavební firmu je ideální, když má možnost konzultovat budoucí projekt již v přípravné fázi a ve spolupráci s projektanty do něj zakomponovat také inovativní a udržitelné metody ve stavebnictví. To se děje právě i v realizované výstavbě projektu Šantovka Living, kde díky recyklovatelnému betonu využíváme suť z demolic, která by za normálních okolností skončila na skládkách. Nyní z recyklovaného betonu děláme primárně podkladní betony a dále se budeme snažit tento typ betonu zakomponovat do celého projektu co nejvíce,“ komentuje první betonáž Petr Baštinec, jednatel společnosti BP STAVBY Morava a generální dodavatel stavby. 

Odborníci vymysleli recyklovaný beton právě z výše uvedených důvodů. Nový materiál má navíc menší koeficient tepelné vodivost, a tak i následně nižší energetickou náročnost staveb. 

„Byla to právě naše společnost Smětal, respektive Silack, která využití recyklovaného betonu doporučila investorovi na projektech Envelopa Office Center a Šantovka Living, kde investor reagoval velmi osvíceně a souhlasil. Celý proces vypadá tak, že nejprve sbíráme stavební suť, potom probíhá separace nežádoucích materiálů, drcení a třídění na požadované frakce. Následně vzniká čistý recyklát, který se již míchá speciální technologií a vzniká náhrada klasického betonu, která je v souladu s udržitelným rozvojem ve stavebnictví a principy oběhového hospodářství. Nejen, že tak šetříme zásoby přírodního kameniva, jehož zdroje jsou omezené, ale celkově snižujeme dopady výroby betonu na životní prostředí a uhlíkovou stopu,“ přibližuje výhody moderního přístupu Matěj Smětal, jednatel společnosti Silack.  

Skupina Redstone připravuje a spolupracuje na řadě velkých developerských záměrech. Jedním z nich je i právě probíhající výstavba rezidenčního projektu Šantovka Living. „Nedávno jsme si přečetli, že nebude pokračovat těžba štěrkopísku a kameniva v Tovačově, lomy se obecně spíše zavírají, otevření nových brání ekologické priority. To vyvolává nárůst cen, který záměry prodražuje pro investora, u bydlení zatěžuje peněženku koncových uživatelů – občanů. Využití stavební suti je vhodným nástrojem, jak na situaci reagovat způsobem, který spojuje ekonomické hledisko s ekologií. Tuto novou technologii bychom do budoucna rádi využili při výstavbě nové městské čtvrti – projekt Nová Velkomoravská. Tak velké projekty budou mít velké nároky na stavební materiály,“ dodal k využití technologie Pavel Nádvorník, technický ředitel společnosti REDSTONE REAL ESTATE.    

Společnosti BP STAVBY Morava a Silack patří mezi tradiční členy Okresní hospodářské komory Olomouc. REDSTONE REAL ESTATE dlouhodobě také podporuje aktivity OHK a obecně společnosti kladou důraz na společenskou odpovědnost a podporu regionálních aktivit a vidí potenciál ve spolupráci regionálních subjektů mezi sebou. 

Další články