Zde může být vaše reklama.

GLOSA Šance na druhou šanci?

Šance na druhou šanci?

foto: Druhá míle

25. 03. 2024 - 16:52

Známe to všichni. Když se nám něco, co bychom si moc přáli, nepodaří, moc rádi bychom dostali ještě druhou šanci udělat vše znovu a lépe. Druhou šanci vnímáme jako příležitost napravit chyby a do budoucna se jim pokud možno vyhnout.

 

Podobnou druhou šanci teď nabízí spolek Druhá míle v centru sociální rehabilitace Anastasios, které počátkem roku otevřel na Svatém Kopečku. Jde o zařízení, které dává možnost začít lepší život lidem, kteří sklouzli na šikmou plochu a ocitli se vlastním zaviněním ve vězení. Možná to provozovatelé tohoto zařízení nevzali za úplně správný konec, protože o svém záměru s dostatečným předstihem neinformovali ani město Olomouc, na jehož území má k poskytování této služby docházet, ani komisi místní části Svatý Kopeček, aby jeho obyvatele se svou aktivitou dopředu seznámili. A to byl zřejmě kámen úrazu, protože záměr pomáhat bývalým vězňům s návratem do běžné společnosti vyvolal u místních velké negativní emoce. Psaly se petice, kterými se zabývala jak rada, tak zastupitelstvo města Olomouce. Rezortní náměstkyně se nechala slyšet, že nevidí důvod pro vydání souhlasného stanoviska města se zařazením spolku Druhá míle do krajské sítě sociálních služeb, což je klíčové pro poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Já ale pohled radnice nesdílím, myslím totiž, že takovéto projekty by se podporovat měly. Míra recidivy je vysoká a určitě je částečně způsobena i tím, že někdy lidé propuštění z vězení nemají zázemí, kam by se mohli vrátit. I proto jsem přivítala 1. den otevřených dveří, který centrum Anastasios začátkem března uspořádalo. Byla jsem se na vlastní oči seznámit s tím, jak zařízení vypadá, jací klienti tam jsou a jak se s nimi pracuje, a jen doufám, že této možnosti využilo co nejvíce lidí, ve kterých rozjezd centra vyvolával obavy. A taky držím palce, aby se provozovatelům skutečně dařilo to, co si vytyčili jako cíl: začlenit bývalé vězně do společnosti a umožnit jim tak do budoucna vést řádný život bez opětovného sklouznutí na šikmou plochu. Ve výsledku na tom totiž vyděláme všichni. A druhá šance je něco, co je dobré člověku dát, aby mohl získat zpět ztracenou důvěru společnosti a symbolicky se tím očistil i sám před sebou.

 

Další články